Osnovni kurs masaže

€200.00 / godina
 • Pristup svim materijalima Osnovnog kursa masaže
 • Praktična nastava od 10 dvočasa
 • Teorijski ispit
 • Praktični ispit (Masaža klijenta)
 • Sertifikat

Cena 200 eura

Svi kursevi

€350.00 / godina
 • Osnovni + Napredni kurs masaže
 • Pristup svim materijalima na sajtu
 • Praktična nastava od 20 dvočasa
 • Teorijski ispiti
 • Praktični ispiti (Masaže klijenta)
 • Sertifikati za oba kursa

Cena 350 eura

Napredan kurs masaže

€200.00 / godina
 • Pristup svim materijalima Naprednog kursa masaže
 • Praktična nastava od 10 dvočasa
 • Teorijski ispit
 • Praktični ispit (Masaža klijenta)
 • Sertifikat

Cena 200 eura